HASBORG MULTIDROP MAŠINE / 2673 Views

HASBORG  -  MAXDROP . Prikaz rada mašine za proizvodnju suvih kekseva u jednoj boji testa principom brizganja i rezanja zicom.